Küsitlus (Webform)

Küsitluse lisamiseks tuleb esmalt see endal lehestikus lubada: ülamenüüs Haldus - Rakendused - OS Webform - rippmenüüst Public.

Juhend: https://wiki.ut.ee/pages/viewpage.action?pageId=31589216

123
a
b
c
Tulpades on Options lahtrisse eraldi ridadele sisestatud väärtused (1|esimene tulp 2|teine tulp 3|kolmas tulp) ja ridades on Question lahtrisse eraldi ridadele sisestatud väärtused (1|esimene rida 2|teine rida 3|kolmas rida)
fieldset
Vahetekst
Lahtrisse Options tuleb lisada eraldi ridadele valikvastused järgmisel kujul: 1|esimene valik 2|teine valik 3|kolmas valik 4|neljas valik