Sõnastik

Siit leiad olulisemad mõisted koos selgitustega, mis on lingitud ka sisu lehekülgedel olevate mõistetega (nt koer ja pinge).

Kui on vaja, et mõni sõna ei oleks sõnastikku lingitud, klikkige tekstitoimetis viimast nuppu, et avaneks ka alumine nupurida. Klikkige sõnal 2 korda ja seejärel alumise nupurea viimasel nupul. Sõnale ilmub ümber must katkendlik piirjoon. Sellise piirjoonega sõna ei lingita sõnastikku.  

Märgistuse eemaldamiseks tuleb uuesti teha sõnal 2 klõpsu ja vajutada nuppu. Nüüd lingitakse sõna jälle sõnastikku.

Juhend: https://wiki.ut.ee/pages/viewpage.action?pageId=25952908

  • koer
    koduloom
  • Moodle

    veebipõhine õpikeskkond

  • pinge
    ehk potentsiaalide vahe on töö, mida on vaja teha ühikulise laengu viimisel ühest ruumipunktist teise. Lihtsamalt seletatuna võib pinget võtta kui elektrilist survet.