Austria - the event is canceled!

Aeg ja koht/Time and venue 

Üritus jääb ära / the event is canceled, Lille 10, Tartu (Tartu loodusmaja/Tartu Nature House)

Kava/Programme                                                                                                                        

Sarja neljas kultuuriõhtu keskendub Austriale. Võõrustajateks on Austria Suursaatkond Tallinnas koos TÜ personaliosakonna ja Tartu loodusmaja inimestega – tutvustatakse Austria kombeid ja traditsioone. Kultuuriprogrammi osaks on ka traditsioonilised Austria söögid ning joogid.

The fourth event in the series will introduce traditions in Austria. The event will take place in the Tartu Nature House, at Lille 10, Tartu on … March at … and is hosted by the Austrian Embassy in Tallinn together with UT Personnel Office and Tartu Nature House. You will get a chance to learn interesting things about Austrian customs and traditions. You will be offered some traditional Austrian dishes and drinks.

Programme highlights:

                

Osalemine/Participation

Oodatud on huvilised igas vanuses! Õhtu on inglise keeles eestikeelsete selgitustega. Osalustasu on 5 eurot, alla 10 a lapsed on teretulnud tasuta. Registreerumiseks palun vajutage siia. Kuna kohtade arv on piiratud, palume tasuda osavõtumaks ning ennast kirja panna esimesel võimalusel. Registreerumise tähtaeg on . Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks palun võtke ühendust Sirli Urbasega (sirli.urbas@ut.ee). 

Everybody is welcome, regardless of age! Seminar will be held in English, explanations in Estonian will also be provided. The event is free for kids under the age 10 and costs 5 euros for others. For registration please follow the link. As the number of seats is limited, we kindly request you to transfer participation fee and register as early as possible. The deadline for registration is ….. For any further information please contact, Sirli Urbas (sirli.urbas@ut.ee). 

Makse saaja/Beneficiary name: Tartu Keskkonnahariduse Keskus Konto/account: Swedbank EE502200221019407978 Selgitus/Payment description: osaleja nimi/the name of the participant + …. märtsi kultuuriõhtu osalustasu/the culture evening of … March. 
                     
       

  
Veel olulist/Please note

  • Pildistamine: võib juhtuda, et korraldajad teevad kultuuriõhtutel fotosid ning avaldavad need hiljem Tartu Ülikooliga seotud infokanalites (prinditud kujul, veebis, sotsiaalmeedias jm). Fotosid ei anta kolmandatele isikutele ega kasutata kommertseesmärkidel. Kui te ei soovi, et teid või teie alaealisi lapsi pildistataks, palun öelge seda enne sündmuse toimumist korraldajale. Korraldajad ei võta vastutust teiste sündmusel osalejate poolt tehtud fotode ning nende kasutamise eest. / During our events organizers might take photos and publish them (print, web, social media) in connection with the University of Tartu. The photos will not be given to third parties and they will not be used commercially. If you do not agree with your picture (or photo of your child) being taken please tell us at the beginning of each event. Organizers are not responsible for photos and their use, taken by participants of the event.

  • Oleme tänulikud, kui registreerite sündmusele kõik inimesed, kes teiega kaasa tulevad ning annate meile teada, kui osalemise tühistate. See aitab meil sündmusi paremini planeerida. / We appreciate you to enroll all of the people who you wish to bring along and please let us know if you have to cancel your participation. This helps us to plan our events and costs better.

  • Me ei planeeri riskantseid tegevusi, ent osalemine on ikkagi omal vastutusel. Palume lastega tulijatel neil ise silm peal hoida. Anname oma parima, et sündmused sujuksid kenasti, kuid TÜ ega Tartu loodusmaja ei vastuta ettenägematute probleemsete juhtumite eest (vargus, vigastus jmt). /  We don't plan dangerous activities but participation is still at your own risk. Parents are responsible for their children and are expected to supervise them. Claims against University of Tartu or a member of staff regarding liability for theft, personal injury or property damage are expressly excluded.