Teadusrühmad

Uurimisrühmad

Molekulaarse Rakutehnoloogia Tippkeskus koondab enda alla 7 uurimisgruppi Tartu Ülikoolist (TÜ) ja Tallinna Tehnikaülikoolist (TTÜ). Need grupid on osalised ka kahes varem loodud Eesti teaduse tippkeskuses: Keemilise Bioloogia Tippkeskuses ja Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskuses (ENVIRON). Neis programmides on nüüdseks eesmärgid täidetud  ja loodav Molekulaarse Rakutehnoloogia Tippkeskus (MRTK) annab suure sünergilise potentsiaaliga uurimisrühmadele uued väljakutsed, et läbi alusuuringute viia meie teadmised praktiliste rakendustena Eesti biomajanduse arendamiseks.