Juhiseid baltisaksa sõnaraamatu veebiversiooni kasutamiseks

m

Kas olete veebisõnastikke kasutades märganud ja kasutanud all vasakus nurgas rohelist kolme pikitriibuga nupukest? Kui mitte, siis on aeg täpsemalt järele uurida, milliseid otsinguvõimalusi veebisõnaraamatud endas tegelikult peidavad. 

Ülesanne veebisõnastike maastikuga tutvumiseks

Mine Eesti Keele Instituudi koduleheküljele ja uuri järele, kas veebisõnastikel, mida Sa tavapäraselt kasutad, on ka sama (funktsiooniga) nupp.

 

Antud juhendmaterjal on mõeldud nii filoloogia kui ajaloo erialade üliõpilastele ja õppejõududele. Selle eesmärgiks on abistada veebisõnastiku kasutajaid liht- ja komplekspäringute koostamisel. Materjali läbi töötamiseks kulub kuni kaks akadeemilist tundi.

 

Õpiväljundid

Pärast juhendmaterjaliga tutvumist

tead liht- ja komplekspäringu erinevusi ja võimalusi
tunned leksikograafia põhimõisteid

 

Juhendmaterjali on koostanud Anne Arold "Eesti keele seletava sõnaraamatu" (EKSS) materjalide alusel. See on loodud HARNO projekti raames "Võõrkeeltega seotud erialaste digipädevuste arendamine TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledžis (VEDA)".

bn