Tere tulemast!

Vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetool loodi 2019. aastal eesmärgiga edendada õppetööd ja teadustegevust, koostööd ning võrgustumist. Eritleme kultuuripärandit kui ühiskondlikku ja majanduslikku protsessi, kus keskendume traditsiooniliste teadmiste ja oskuste rollile tänastes tegemistes või väljakutsetes. Meie märksõnaks on maailmaharidus. Jagame teadmisi ÜRO kestliku arengu suunistest ja võimendame sotsiaalse sidususe oskusi, tehes koostööd teadlaste, kogukondade ja kodanikuühiskonna esindajate ning poliitikakujundajatega.