Nõukogu

Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikoolide nõukogu koosseis

Tartu Ülikool -                     Ants Kurg, molekulaarse biotehnoloogia professor

                                        Toivo Maimets, molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktor, rakubioloogia professor

Tallinna Tehnikaülikool -      Nigulas Samel, keemiainstituudi bioorgaanilise keemia õppetooli juhataja, professor

                                        Erkki Truve, geenitehnoloogia instituudi geenitehnoloogia õppetooli professor

Tallinna Ülikool -                Ruth Shimmo, loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor

Eesti Maaülikool -              Ivi Jõudu, Piima kvaliteedi uurimise laboratooriumi dotsent

 

back forward