Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool on Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA  raames Tartu Ülikooli juurde loodud institutsioon, mida rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Doktorikooli eesmärk on suurendada doktoriõpingute efektiivsust ja kvaliteeti. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga pakub doktorikool erinevaid võimalusi ühendada eri uurimisgruppides ja ülikoolides tegutsevaid noori teadlasi ja eelkõige doktorante, et soodustada vastastikust infovahetust, korraldada loenguid ja seminare ning aidata kaasa teadustööle, rahvusvaheliste koostöösidemete arendamisele ning doktorantide üldise ettevalmistustaseme tõstmisele.

Doktorikool ei tee teadusuuringuid, kuid seda tehakse doktorikooliga assotsieerunud teadusüksustes. Doktorikool ei omista doktorikraade, kuid seda teevad doktorikooliga assotsieerunud ülikoolid.

 

Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli tegutsemise aeg on 01.01.2016 kuni 31.08.2022. Projekti koordineerib SA Archimedes.

forward