Uudised

28. 05.2020 pidas Välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna peadirektor Eerik Marmei loengu „Eesti-USA suhed pärast taasiseseisvumist“. Loeng käsitles vastastikust diplomaatiat erinevate USA presidentide ajal ning analüüsis poliitiliste muutuste mõju riikide-vahelistele suhetele.