2022. aastal möödub sada aastat Balti riikide tunnustamisest Ameerika Ühendriikide poolt. Projekti „USA-Balti 100“ eesmärgiks on anda välja Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide suhete ajalugu käsitlev siduskogumik, millega tähistatakse USA ja Eesti diplomaatiliste suhete alguse aastapäeva 2022. aastal. Lisaks seni eesti keeles avaldamata uurimuste publitseerimisele uuritakse seni tahaplaanile jäänud aspekte USA-Eesti/Balti riikide suhetes, keskendudes eriti 1990. aastatele ja 2000. aastate algusele. Projekti tähtsaks väljundiks on üliõpilasuurimused USA rollist Eesti välispoliitikas, milleks tuuakse koostöös Eesti välisministeeriumiga käibesse seni kasutamata arhiiviallikaid.