1. Teiste autorite tööde kasutamine

Esimeses osas räägitakse sellest, kuidas kasutada teiste autorite töid. Seda tuleb koolis kindlasti kõige rohkem ette. Hea on teada, kuidas peaks õigesti käituma. Esimene osa jaguneb omakorda neljaks osaks:

 1. Autoriõigustest üldiselt
  • Mis on autoriõiguse seadus ning kus sellega tutvuda saab?
  • Millele kohandatakse autoriõigusi?
  • Mis on autoriõiguse üldised põhimõtted?
  • Kui kaua kehtivad autoriõigused?
  • Kui kaua kehtivad teose esitaja õigused?
 2. Teose vaba kasutamine isiklikuks tarbeks
  • Mida tähendab teose vaba kasutamine?
  • Kuidas kasutada teost isiklikuks tarbeks?
  • Mida ja kuidas tohib kasutada isiklikuks tarbeks?
 3. Teose vaba kasutamine õppe-eesmärgil
  • Kuidas kasutada teost õppe-eesmärgil?
  • Mis on motiveeritud maht?
  • Kuidas viidata autorile?
 4. Teose esitamine
  • Kuidas tohib esitada teost autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta?
  • Kus tohib avalikult esitada teost?
  • Millist teost tohib esitada?
  • Kes võivad olla kuulajad?