Test teadmiste kinnistamiseks

Küsimus 1 / 4

Autoriseerimiseks nimetatakse

Protsessi, kus kontrollitakse väidetava identiteedi tõesust identiteeditõendi alusel.

Kahe erinevat tüüpi identsustõendiga autentimist.

Identiteedi osa, mis kajastab konkreetseks sünnipäraseks isikuks olemist ehk ühe kindla isiku järjepidevat iseendaks olemist.

Protsessi, mis annab (või keelab) õiguse ligi pääseda (võrgu)ressurssidele.