Test teadmiste kinnistamiseks

Küsimus 1 / 4

Autentimine on protsess, kus kontrollitakse väidetava identiteedi tõesust mingi identsustõendi alusel, milleks võib olla

miski, mida Sa tead

miski, mis Sul on

miski, mis Sa oled