Ümberpööratud klassiruumi võimalused ja ohud

1 question
 1. Vaata läbi järgnev videoinetervjuu ümberpööratud klassiruumi metoodikat katsetanud õppejõuga.

  Video on kättesaadav http://www.uttv.ee/naita?id=17301

   Mõtle: Millised on võimalused ümberpööratud klassiruumi kasutamiseks Sinu kursuses? Millised ohud sellega võivad kaasneda?

  Ülesanne:  Lohista järgnevad mullid õigetesse kohtadesse vastades küsimusele: Kuidas on videointerviuus kirjeldatud kursus muutunud?

  õpetaja teadlikkus õppijate väärarusaamadest
  õppija koormus
  kursuse maht
  õpetaja koormus
  õppijate tulemused
  õppijate huvi aine vastu
  õpetajalt saadava tagasiside hulk
  valearusaamade hulk
  loengu pidamiseks kuluv aeg
  õpetaja rahulolu
  õpetaja teadlikkus õppijate edenemisest
  suurenenud
  vähenenud
  jäänud samaks
  pole videoloengu põhjal üheselt vastatav