Võta meiega ühendust, et lisada oma kogukonna registrisse!


Add your Community to the Estonia Dharma Sangha Register!

Saada oma dharma organisatsiooni üksikasjad

<< Kliki siia - Click here >> to send in your dharma organization details to EstonianDharmaRegister@ut.ee!

Palun märkige oma eelistus: lisada oma kogukonna teavet Hindu/Vedic, Jain, budistliku, sikhi või jooga/ravimite registri sektsioonide

all või anda uut teavet ja taotleda uut sektsiooni!

(Teie taotlus on teie kirjalik nõusolek avalikule nimekirjale)

Please indicate your preference: add your community information under Hindu/Vedic, Jain, Buddhist, Sikh or Yoga/Medicine registry sections

or provide new information and request a new section!

(Your request is your written consent to the public list)

Tartu University Logo