Kersti Reppo
Netty Žurakovskaja

Tartu Ülikooli keelekeskus
2013
 

Õpiobjekt on mõeldud arstiteaduskonna üliõpilastele, kes õpivad saksa keelt võõrkeelena tasemel B1. Õpiobjekti eesmärgiks on õpetada üliõpilast suhtlema haigega saksa keeles olles praktikal Saksamaal (küsitlus ja korraldused). Õpiobjekt võimaldab erialakeeletunnis õpitut iseseisvalt täiendada ja/ või kinnistada. Õppematerjali  võib õppija omandada ka iseseisvalt.

Üldine tutvustus

Õpiobjekt koosneb suhtlussituatsioone tutvustavatest tekstifailidest, videofailidest, harjutustest ja kontrolltestist. Kontrolltest koosneb lünktestist ja valikvastustega testist. Testi ebaõnnestumisel võib üliõpilane veelkord tutvuda materjalidega ja uuesti proovida.

Dialoogidest arusaamist toetavad dialoogides esinevatele sõnadele lisatud tõlkevasted. Ühele videofailile on lisatud subtiitrid.

Pärast materjali läbimist õppija:

  • valdab teemakohast sõnavara
  • on arendanud kuulamisoskust
  • oskab küsitleda patsienti üldiste kaebuste täpsustamiseks.

 Õpiobjekti autorite eriline tänu kuulub Kieli ülikooli võõrkeelte lektoraadi õpetajale Lise Tönnies, kes luges peale videoteksti.

 Edukat õppimist! 

forward