Sõnastik

 • panen teid kirja

  teid kirja panema, teid kirja panna, panen teid kirja, panin teid kirja, pannakse teid kirja запи́сывать ~ записа́ть* / register; write down

 • perearstikeskus

  perearstikeskus, -keskuse, -keskust, -keskuseid / -keskusi центр семе́йной медици́ны / medical centre

 • piirkondadesse

  piirkond, piirkonna, piirkonda, piirkondi о́бласть / region

 • põhjalikumalt

  põhjalikult дета́льно / thoroughly

 • ravikindlustus

  ravikindlustus, ravikindlustuse, ravikindlustust медици́нская страхо́вка / health insurance

 • registratuuris

  registratuur, registratuuri, registratuuri, registratuure регистрату́ра / registry

 • südametegevus

  südametegevus, südametegevuse, südametegevust серде́чная де́ятельность / heartwork

 • toidulisandeid

  toidulisand, toidulisandi, toidulisandit, toidulisandeid пищева́я доба́вка / food additive

 • vastuvõtuaja

  vastuvõtuaeg, vastuvõtuaja, vastuvõtuaega, vastuvõtuaegu вре́мя приёма / office hours

 • viirushaigust

  viirushaigus, viirushaiguse, viirushaigust, viirushaiguseid / viirushaigusi ви́русное заболева́ние, ви́русная боле́знь / viral infection

Lehed

back forward