Sõnastik

 • vahelöögid

  vahelöök, vahelöögi, vahelööki, vahelööke (ekstrasüstol) экстраси́стола / intermediate shock

 • vastuvõtuaja

  vastuvõtuaeg, vastuvõtuaja, vastuvõtuaega, vastuvõtuaegu вре́мя приёма / office hours

 • viirushaigust

  viirushaigus, viirushaiguse, viirushaigust, viirushaiguseid / viirushaigusi ви́русное заболева́ние, ви́русная боле́знь / viral infection

 • visiiditasu

  visiiditasu, visiiditasu, visiiditasu, visiiditasusid пла́та за визи́т / doctor´s fee, visit fee

 • võtab vastu

  vastu võtma, vastu võtta, võtan vastu, võtsin vastu, võetakse vastu принима́ть ~ приня́ть* / see patients; admit

Lehed