Harjutus 5

Täida lüngad (3. dialoogi põhjal).

back forward