Keeleõpe eri tasandeil ja erisugustele sihtrühmadele on aja nõue. Nii on tekkinud vajadus ka meditsiinivaldkonna spetsialistidele orienteeritud õppematerjali järele, abistamaks neid erialakeele õppimisel ja selle kaudu eriala omandamisel. Käesolev õpiobjekt on esimene osa valmivast sarjast tulevasele arstile või meditsiinierialal töötavale spetsialistile. Õppematerjalid sisaldavad tekste, audio- ja videofaile, harjutusi ja kontrollteste eesti, inglise, vene, saksa ja hispaania keeles.

Today, there is a growing demand for the acquisition of languages for specific purposes. Consequently, the need for respective study materials meant for different target groups has also increased.  The present study aid has been tailored for medical professionals to help them learn foreign languages in their specific field  and to enhance their medical studies in general. The learning object is the first part of a series of materials for future doctors and other health care specialists. It includes audio and video files, texts and exercises as well as self-study tests in Estonian, English, Russian, German and Spanish.

Pilt: http://www.teachpe.com/anatomy/heart.php

Tartu Ülikooli keelekeskus
University of Tartu Language Center
2013