Teemad

Konveretnsile me ootame ettekandeid järgmistelt fennougristika aladelt:

  • rakendus- ja deskriptiivlingvistika,
  • kontakt- ja areaallingvistika,
  • ajalooline keeleteadus ja etümoloogia,
  • välitööde meetodid.

Konverentsi ametlikud keeled on eesti, inglise ja vene keel. Teesid tuleb esitada inglise keeles. Ettekande võib pidada eesti, vene, inglise või mistahes uurali keeles. (Palume arvestada, et tõlketeenust konverentsil ei ole.) Suulise ettekande jaoks on aega 30 minutit. Palun arvestage oma esinemise pikkuseks 20 min., jättes 10 min. küsimusteks ja aruteluks.

back forward