Enesetest

Enesetest koosneb kümnest valikvastustega küsimusest, mis aitavad Sul kontrollida, kuidas oled aru saanud terapeutiliste antikehade tehnoloogiatest ja kasutamisest haiguste ravis. Küsimuse juures on selgitus, kas valida tuleb üks või mitu (kui on mitu õiget vastust) vastusevarianti. Head testimist!

Küsimuste arv:10
Avatud:alati
Lävend:100 %
Tagasi liikumine:keelatud
back forward