Üritused

 

Rahvusvahelised sündmused
 

   Euroopa Antibiootikumipäev,  Facebookis

 

Eesti sündmused

 

Arhiiv

23. aprillil 2015 TALLINNAS, Terviseametis kohtumine antimikroobse resistentsuse teemal

 

Kohtumise peamine eesmärk on luua esmane kontakt asutuste vahel, kes puutuvad kokku AMR temaatikaga läbi tervise, ravimipoliitika, põllumajanduse, teaduse ning keskkonna valdkonna. Kohtumise alaeesmärkideks on:
-           jagada omavahel olemasolevat informatsiooni AMR leviku kohta Eestis erinevates valdkondades;
-           arutada probleeme AMR seirel, ennetamisel ja tõrjel;
-           arutada võimalike info vahetamise, koostöö ning koordineerimise võimalusi valdkondade vahel;
-           jagada vastastikku informatsiooni erinevate valdkondade tulevikuplaanide ning initsiatiivide kohta AMR osas ning
-           otsustada asutuste vahelise AMR töörühma loomine

Ettekanded:

SOTSIAALMINISTEERIUM Kerstin Mahlapuu JPI AMR Teaduse ühisprogrammeerimise algatus „Antimikroobne resistentsus“

TERVISEAMET Annika Lemetsar/Jevgenia Epštein Antibiootikumiresistentsuse seire 

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM Piret Aasmäe AMRi tegevused Põllumajandusministeeriumi valdkonnas 

RAVIMIAMET Helve Vestman/Ave-Ly Toomvap Antibiootikumide kasutamise statistika

 

3. novembril 2014 TALLINNAS, Roseni tornis (Mere pst 6) ümarlaud  “Eesti võimalik ühinemine programmiga “Joint Programming Initiative – Antimicrobial resistance”. Vajadused ja väljakutsed” 

9.45 Coffee

10.15  Introduction – AMR research in Estonia, Tanel Tenson (University of Tartu)

10.45 Presentation about the JPI AMR, Laura Marin (JPI AMR secretariat) + video 

11.15 Questions, Answers, Discussion

12.00 Coffee

12.30 JPI tegevuste võimalik rahastamine sh struktuurifondidest, Ülle Napa (ETAg)

13.10 Arutelu (JPI temaatika ja antibiootikumiresistentsuse tõrje kava koostamise planeerimine)

30.05. 2014 Temaatiline töötuba: Eesti tervishoiu programmi õppetunnid 

28.04.2014 Temaatiline töötuba: Antibiootikumiresistentsuse väljakutsed ja T&A võimekus 

28. aprillil kell 9.30-14.00 toimus Eesti Teaduste Akadeemias, aadressil Kohtu 6 töötuba, mille eesmärgiks oli tuua kokku valdkonda uurivad teadlased ja asjassepuutuvad riigiasutused, et saada ülevaade Eestis tehtavast ning arutada edasiliikumise vajadusi ja võimalusi. Millist informatsiooni, analüüsi ja kompetentsi võiksid teadlased pakkuda riigiasutustele? Millised on riigiasutuste vajadused? Kas Eesti peaks liituma vastavate rahvusvaheliste algatustega nagu nt Euroopa ühisprogrammeerimise initsiatiiv JPIAMR. Milline on teema tähendus valmiva tervishoiu teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni strateegia kontekstis? vt. ürituse lisad

28.04.2014 Teaduste Akadeemias esitatud slaidid: