Üritused

 


   

Facebookis

 

Eesti sündmused

amrita_EU

10. veebruar 2023

kell 10.30 – 16. 30

Ministeeriumide Ühishoone, Suur -Ameerika tn 1

 

Antibiootikumiresistentsuse levik ja selle ohjamise võimalused

Rakendusuuringu tulemuste tutvustus

Kava:
10.30 Antibiootikumide kasutamine ambulatoorselt – Kaidi Telling, TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi mikrobioloogia osakond ja TÜ Kliinikum infektsioonikontrolli teenistus

10.50 Antibiootikumide kasutamine haiglates – Jana Lass, TÜ Kliinikum/ TÜ Farmaatsia instituut

11.10 Haigla ja ambulatoorsetelt patsientidelt isoleeritud mikroobide antibiootikumresistentsus – Epp Sepp, TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi mikrobioloogia osakond

11.30 Antibiootikumresistentse E. coli ja K. pneumoniae poolt põhjustatud vereringeinfektsiooni epidemioloogia – Piret Mitt

11.50 Antibiootikumresistentsuse järelevalve parandamise võimalused – Paul Naaber, TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi mikrobioloogia osakond, ELMÜ kliinilise mikrobioloogia sektsioon, SYNLAB

12.10 Lõuna

13.00 Antibiootikumide kasutamine toodanguloomade ravis Piret Kalmus, EMÜ veterinaarmeditsiini dotsent
13.20 Antibiootikumiresistentsed bakterid loomadel ja toidus Epp Moks, Riigi laboriuuringute ja riskihindamise keskuse bakterioloogia-patoloogia osakonna juhataja
13.40 Meie võimekus antibiootikumijääke määrata keskkonnas
Koit Herodes, TÜ analüütilise keemia kaasprofessor
14.00 Antibiootikumid ja keskkond. Resistentsus.
Veljo Kisand, TÜ molekulaarökoloogia kaasprofessor
14.20 Kohvipaus

14.30– 16.30 Arutelu - ümarlaud

Uuringutulemusi kasutavad valdkondlike poliitikate kujundamisel Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium ning Sotsiaalministeerium. Uuring valmis Eesti Teadusagentuuri tellimusel ning seda rahastatakse programmi RITA kaudu Euroopa Regionaalarengufondi ja Eesti riigi eelarvest.

Lisainfo: Tanel Tenson, TÜ antimikroobsete ainete tehnoloogia professor, tanel.tenson@ut.ee

Raportid leiab projekti kodulehelt.

  

 

2021

Rakendusuuringu AMRITA ehk „Antibiootikumiresistentsuse levikuteed ja resistentsuse ohjamise võimalused“ raportite tutvustus

17. november, 11.15 – 13.30 ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/88346182444

Valminud raportid:

„Ambulatoorse antibiootikumide kasutuse, antibiootikumikasutuse kvaliteedi indikaatorite ja antimikroobse resistentsuse võrdlus Eestis ja Põhjamaades ning Lätis“

„Ambulatoorne antibiootikumide kasutus Eestis aastatel 2014-2018“

11.15 – 11. 45

Ambulatoorne antibiootikumide kasutus Jana Lass, TÜ Kliinikum/ TÜ Farmaatsia instituut

11.45 – 12.15

Epp Sepp, TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi mikrobioloogia osakond

12.15 – 12.45

„Ambulatoorne antibiootikumide kasutus Eestis aastatel 2014-2018“
Kaidi Telling, TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi mikrobioloogia osakond ja TÜ Kliinikum infektsioonikontrolli teenistus

12. 45 – 13. 30

Diskussioon lähtuvalt raportite järeldustest ja ettepanekutest järelvalve parandamiseks. Juhatab Irja Lutsar, TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi mikrobioloogia osakond

Eelregistreerimine kuni 16. november: https://forms.gle/2e3JhVnczLRraJzQ6 Raportid: https://sisu.ut.ee/amr/r...


 

 

Arhiiv

23. aprillil 2015 TALLINNAS, Terviseametis kohtumine antimikroobse resistentsuse teemal

 

Kohtumise peamine eesmärk on luua esmane kontakt asutuste vahel, kes puutuvad kokku AMR temaatikaga läbi tervise, ravimipoliitika, põllumajanduse, teaduse ning keskkonna valdkonna. Kohtumise alaeesmärkideks on:
-           jagada omavahel olemasolevat informatsiooni AMR leviku kohta Eestis erinevates valdkondades;
-           arutada probleeme AMR seirel, ennetamisel ja tõrjel;
-           arutada võimalike info vahetamise, koostöö ning koordineerimise võimalusi valdkondade vahel;
-           jagada vastastikku informatsiooni erinevate valdkondade tulevikuplaanide ning initsiatiivide kohta AMR osas ning
-           otsustada asutuste vahelise AMR töörühma loomine

Ettekanded:

SOTSIAALMINISTEERIUM Kerstin Mahlapuu JPI AMR Teaduse ühisprogrammeerimise algatus „Antimikroobne resistentsus“

TERVISEAMET Annika Lemetsar/Jevgenia Epštein Antibiootikumiresistentsuse seire 

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM Piret Aasmäe AMRi tegevused Põllumajandusministeeriumi valdkonnas 

RAVIMIAMET Helve Vestman/Ave-Ly Toomvap Antibiootikumide kasutamise statistika

 

3. novembril 2014 TALLINNAS, Roseni tornis (Mere pst 6) ümarlaud  “Eesti võimalik ühinemine programmiga “Joint Programming Initiative – Antimicrobial resistance”. Vajadused ja väljakutsed” 

9.45 Coffee

10.15  Introduction – AMR research in Estonia, Tanel Tenson (University of Tartu)

10.45 Presentation about the JPI AMR, Laura Marin (JPI AMR secretariat) + video 

11.15 Questions, Answers, Discussion

12.00 Coffee

12.30 JPI tegevuste võimalik rahastamine sh struktuurifondidest, Ülle Napa (ETAg)

13.10 Arutelu (JPI temaatika ja antibiootikumiresistentsuse tõrje kava koostamise planeerimine)

30.05. 2014 Temaatiline töötuba: Eesti tervishoiu programmi õppetunnid 

28.04.2014 Temaatiline töötuba: Antibiootikumiresistentsuse väljakutsed ja T&A võimekus 

28. aprillil kell 9.30-14.00 toimus Eesti Teaduste Akadeemias, aadressil Kohtu 6 töötuba, mille eesmärgiks oli tuua kokku valdkonda uurivad teadlased ja asjassepuutuvad riigiasutused, et saada ülevaade Eestis tehtavast ning arutada edasiliikumise vajadusi ja võimalusi. Millist informatsiooni, analüüsi ja kompetentsi võiksid teadlased pakkuda riigiasutustele? Millised on riigiasutuste vajadused? Kas Eesti peaks liituma vastavate rahvusvaheliste algatustega nagu nt Euroopa ühisprogrammeerimise initsiatiiv JPIAMR. Milline on teema tähendus valmiva tervishoiu teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni strateegia kontekstis? vt. ürituse lisad

28.04.2014 Teaduste Akadeemias esitatud slaidid: