Õpijuhise struktuur

  1. Ülesande nimetus
  2. Eesmärk, õpiväljundid
  3. Aeg (algus, etappide algusajad, kestus, tähtajad)
  4. Kui toimub rühmades, siis rühma registreerumise juhised (millised rühmad, valikuvõimalused, rollid, tehnilised juhised)
  5. Üldine korraldus (protsessi kirjeldus, viited konkreetsetele tehnilistele vahenditele)
  6. Hindamine (mida hinnatakse, kriteeriumid, hindeskaala)