Õpijuhise struktuur

  1. Ülesande nimetus
  2. Eesmärk, õpiväljundid
  3. Aeg (algus, etappide algusajad, kestus, tähtajad)
  4. Rühma registreerumise juhised (millised rühmad, valikuvõimalused, rollid, tehnilised juhised)
  5. Üldine korraldus (protsessi kirjeldus, viited konkreetsetele tehnilistele vahenditele)
  6. Hindamine (mida hinnatakse, kriteeriumid, hindeskaala)