SQL päringud ühetabelilisel andmebaasil

 
Päringute akna avamiseks otsi üles Query Tool ja klõpsa sellel.
 
0naidisparing
 
Kõige lihtsam päring kõigi tabelis olevate ridade kuvamiseks:
 
SELECT * FROM "Isik";
Semikoolon tähistab sql keeles ühe päringu lõppu.
Alati peab ütlema, millisest tabelist andmeid pärime. Tabeli nimi peab olema jutumärkides, nt "Isik".
 
Üldsüntaks: SELECT <veerunimi> FROM <tabeli nimi>;
Siin SELECT on käsk (command), eksisteerivad ka operaatorid (nt loogilised operaatorid OR, AND, NOT) ja parameetrid (tunnused), mille alusel andmeid sorteeritakse.
SQL keeles on rida sõnu, millel on kindlaksmääratud lõplik tähendus, need on niinimetatud võtmesõnad, nt SELECT, UPDATE. Need ei ole tõstutundlikud, st et UPDATE ja update ja Update on tähenduselt võrdsed. On kokkuleppeline, et need võtmesõnad kirjutatakse läbiva suurtähega ja tabelite nimed läbivalt väikesetähega.
Saab lisada kommentaare:
Üherealise kommentaari lisamiseks kaks kriipsu - -
 
Mitmerealise kommentaari lisamiseks
 
/* kommentaar
kommentaar jätkub
*/
 
Kommentaaride abil saab päringu osi välja kommenteerida või üles märkida, mida see päring täpselt teeb.
* tähistab kõiki veerge, aga saab ka eraldi välja tuua veerud, millest andmeid kuvada soovime, nt:
 
SELECT perenimi, eesnimi FROM "Isik";
 
Päringu käivitamisel kuvatakse tulemuseks:
 
paringunaide1
 
 
Päringuga saab muuta tabelis olevate veergude järjestust:
 
 
SELECT eesnimi, perenimi, vara_vaartus FROM "Isik";
 
paringunaide2
 
Saab lisada tingimusi, millele vastavaid kirjeid tahame, et kuvataks, näiteks kui tahame kõiki isikuid, kes on vanemad kui 21, siis:
SELECT perenimi, eesnimi, vanus FROM "Isik" WHERE vanus ˃ 21;
 
paringunaide3
 
Lisame ühe isiku andmed juurde. SQL käsk peab sisaldama ainult nende väljade andmeid, mis ei ole automaatselt täidetavad, id ja kirje lisamise aeg täidetakse andmebaasijuhtimissüsteemi poolt ise:
 
INSERT INTO "Isik" (perenimi, eesnimi, sugu, vanus, vara_vaartus) VALUES ('Soo', 'Mart', 'm', 38.5, 279.5);
 
Isikuandmetest andmebaasi tehes on mõistlik alati perenimi ja eesnimi eraldi väljadel esitada, sest kokku saab neid alati tuua. Kõiki veerge saab ka päringutega ümber nimetada, andmebaasi mudeli disainimisel veergude nimetamisel peab seega eelkõige silmas pidama seda, et veeru nimetus oleks meeldejääv ja lühike, väljavõtete tegemisel saab muuta.
SELECT perenimi || ', ' || eesnimi AS täisnimi, vanus FROM "Isik";
 

 
 
Proovi, mis juhtuks siis kui ülakomade vahel ei paneks koma järele tühikut.

 

Kustutame lisatud isiku jälle ära, lähtume sellest, et teame tema id-d, mille saame tingimusena ette anda:

DELETE FROM "Isik" WHERE id = 7;

Või ka DELETE FROM "Isik" WHERE perenimi = 'Soo' AND eesnimi = 'Mart';

 
Mis juhtuks kui kui kustutades märgiksime tingimusena ainult WHERE eesnimi = ' Mart '? Mitu isikut kustutataks?