Avaandmed ja RDF

Avaandmed

Avaandmete käsiraamat defineerib avaandmeid kui andmeid, mida on kõigil võimalik vabalt kasutada, taaskasutada ja edasi jagada – kasutamise ainsateks piiranguteks võivad olla nõue viidata autorile ja edasijagamine originaalallikatega samadel tingimustel.

Vastavalt avatud teadmuse definitsioonile peavad avaandmed olema:

 • Avalikus omandis või tehtud kättesaadavaks avatud litsentsi alusel
 • Tervikuna kättesaadavad
 • Masinloetavad
 • Avatud vormingus ehk täielikult töödeldavad vähemalt ühel vabal ja avatud lähtekoodil põhineva tööriistaga.

 

RDF

Üks levinumaid andmemudeleid avaandmete esitamiseks on RDF. RDF-i kõige olulisemaks omaduseks on võimalus defineerida seos kahe URI (Uniform Resource Identifier, protokoll infoallika üheseks määramiseks veebis) vahel. Kaks ressurssi ja nendevaheline seos moodustavad RDF-i kolmiku – subjekt, predikaat ja objekt.  RDF võimaldab poolenisti struktureeritud andmed lihtsalt omavahel kombineerida.

rdf kolmikAllikas: Wikipedia Commons

 

Näiteid RDF kolmikutest

Subjekt - > predikaat -> objekt

 • Ajaloolane tegeleb ajalooteadusega
 • ajalooteadus on humanitaarteaduse osa
 • ajalooteadus on sotsiaalteaduseosa
 • Anti Selart on ajaloolane
 • Anti Selart on mediavist
 • Mediavist on ajaloolane
 • Tiit Rosenberg uurib ajalugu