Ajaloo andmebaaside kursuse (HVAJ.02.003) õppematerjal

Tutvu iseseisvalt semantilise veebi avaandmete kontseptsiooniga ja harjuta wikidatal SPARQL päringuid. Materjali koostas Liisi Taimre. 

Tee läbi relatsioonilise andmebaasi loomine ja kasutamine alates mudeli disainimisest kuni andmete analüüsimiseks vajalike keskmiselt keerukate SQL päringute koostamiseni. Materjalis on olemas näidisandmebaasi jaoks vajalikud andmed. SQL päringute õigsuse kontrollimiseks on toodud vasted, mille õiged päringud annavad. Materjali koostas Kadri Tooming (kadri.tooming@ra.ee)

Hitsa logo