LogoLOTI.05.019

Andmeanalüüs ja arvutused MATLAB-iga

Data Analysis and Computational Methods with MATLAB

 

Kursuse eesmärgiks on üliõpilastele baasteadmiste andmine tänapäevase rakenduspaketi MATLAB kasutamise võimalustest, erinevate meetodite tundmaõppimine ja oskuste andmine nende rakendamiseks, samuti iseseisva töö oskuste treenimine. Üldine tutvumine programmipaketiga MATLAB (käivitamine, keskkonna ning töölaua (Desktop) seadistamine, akende kasutamine jne). Keskkonna Moodle kasutamine. Abiakna (Help) ja teiste tugimaterjalide ning veebiressursside kasutamine. Sisseehitatud funktsioonide kasutamine. Paketi veebileht http://www.mathworks.com

The goal of the course is giving basic knowledge to the students in MATLAB, modern environment of modelling and simulation and training of skills of individual work.

Kursuse läbinud üliõpilased
- omavad ülevaadet MATLAB-i keskkonna ja keele võimalustest;

- oskavad töötada massiividega;

- tunnevad andmetüüpe ja oskavad kasutada MATLAB-i andmevahetuse ning –töötluse võimalusi;
- omavad arvutile programmeerimise kogemust ning oskust koostada, vormistada ja kasutada M-faile;

- tunnevad ja oskavad kasutada MATLAB-i graafika- ja visualiseerimisvahendeid;

- oskavad otsida ja kasutada veebis leiduvaid MATLAB-i programme ja abivahendeid.

- omavad piisavat vilumust iseseisvaks tööks;

- oskavad kasutada õpikeskkonda MOODLE.

           

The students who pass the course have following skills.

- Have overview of the possibilities of MATLAB environment and programming language.

- Know how to work with arrays.

- Have knowledge about data types and classes and have experience of data exchange, processing and management.

- Can write and use different m-files and have passed a first introduction to programming.

- Have knowledge and experience in the use of graphical and visualization features of MATLAB.

- Know how to use the means available through internet.

- Has good skills of individuaal work;

- Knows how to use MOODLE environment.

 Kursuse läbiviijad Jüri Vedru, Peep Miidla