Õpetamismetoodika

Logo

Ülevaade aine "Andmeanalüüs ja arvutused MATLAB-iga" õpetamise metoodikast

Andmaks üliõpilastele tööks MATLAB-iga vajalikke teadmisi ning tagamaks nende mõistmise, kasutusoskuse ja kinnistumise toimuvad kursusel loengud ja ülesannete lahendamine vaheldumisi. Sellest tulenevalt toimub õppetöö MATLAB-i ja selle toolboxide ning Simulinkiga varustatud 20-kohalises arvutiklassis.

Ulatusliku materjali (s.h internetimaterjalid MATLABi ja Simulinki kohta) tõttu oniseseisval tööl suur kaal, s.h esitatakse üliõpilastele suurema mahuga ülesanded koduülesannetena. Taseme suure erinevuse tõttu ei saa nõuda ühetaolisust kursuse läbimisel (nt nõuda programmeerimises ja arvutukasutamises vilunute osalemist kursuse esimese etapi neile tuttavate teemade loengutel), küll aga tuleb kontrollida ja stimuleerida kõigi kursusest osa võtjate tegelikku edasijõudmist koduülesannete ja kontrolltöödega. See on nõudnud mitmesugusel raskus- või keerukusetasemel ja ka mitmesuguste realia et naturalia erialade jaoks huvi pakkuvate ülesannete leidmist või väljatöötamist. Konkreetselt on kursuse teemades 8 kohustuslikku ülesannet, lisaks lahendatakse mitmed näiteülesanded ühiselt arvutiklassis toimuvatel õppustel. Kohustuslike koduülesannete lahendused tuleb esitada töötava MATLAB-i programmina. Lisaks on üliõpilased kohustatud koostama ja ette kandma arvutiklassis iseseisvalt koostatud erialaga seotud rakendusülesande lahenduskäigu. Esitlusettekannete materjalid, PowerPointi või muu esitlusprogrammi abil koostatud presentatsioon ja vastavad MATLABi programmid tuleb samuti esitada lõplikuks hindamiseks.

Järgnevalt loetelu arvutiklassis installeeritud ja üliõpilastele kättesaadavatest paketi komponentidest.

MATLAB                                                                                        Version 8.1                        (R2013a)

Simulink                                                                                        Version 8.1                        (R2013a)

Aerospace Blockset                                                                    Version 3.11                      (R2013a)

Aerospace Toolbox                                                     Version 2.11                      (R2013a)

Bioinformatics Toolbox                                                             Version 4.3                        (R2013a)

Communications System Toolbox                                           Version 5.4                        (R2013a)

Computer Vision System Toolbox                                           Version 5.2                        (R2013a)

Control System Toolbox                                                            Version 9.5                        (R2013a)

Curve Fitting Toolbox                                                  Version 3.3.1                    (R2013a)

DSP System Toolbox                                                    Version 8.4                        (R2013a)

Data Acquisition Toolbox                                                          Version 3.3                        (R2013a)

Database Toolbox                                                                      Version 4.1                        (R2013a)

Datafeed Toolbox                                                                      Version 4.5                        (R2013a)

Econometrics Toolbox                                                              Version 2.3                        (R2013a)

Embedded Coder                                                                        Version 6.4                        (R2013a)

Filter Design HDL Coder                                                            Version 2.9.3                    (R2013a)

Financial Instruments Toolbox                                                 Version 1.1                        (R2013a)

Financial Toolbox                                                                       Version 5.1                        (R2013a)

Fixed-Point Designer                                                                  Version 4.0                        (R2013a)

Fuzzy Logic Toolbox                                                                   Version 2.2.17                  (R2013a)

Gauges Blockset                                                                         Version 2.0.7                    (R2013a)

Global Optimization Toolbox                                                   Version 3.2.3                    (R2013a)

HDL Coder                                                                                    Version 3.2                        (R2013a)

HDL Verifier                                                                                 Version 4.2                        (R2013a)

Image Acquisition Toolbox                                                       Version 4.5                        (R2013a)

Image Processing Toolbox                                                       Version 8.2                        (R2013a)

Instrument Control Toolbox                                                     Version 3.3                        (R2013a)

MATLAB Builder EX                                                      Version 2.3.1                    (R2013a)

MATLAB Builder JA                                                                     Version 2.2.6                    (R2013a)

MATLAB Builder NE                                                     Version 4.1.3                    (R2013a)

MATLAB Coder                                                                            Version 2.4                        (R2013a)

MATLAB Compiler                                                        Version 4.18.1                  (R2013a)

MATLAB Report Generator                                                       Version 3.14                      (R2013a)

Mapping Toolbox                                                                       Version 3.7                        (R2013a)

Model Predictive Control Toolbox                                          Version 4.1.2                    (R2013a)

Model-Based Calibration Toolbox                                          Version 4.6                        (R2013a)

Neural Network Toolbox                                                          Version 8.0.1                    (R2013a)

OPC Toolbox                                                                                Version 3.2                        (R2013a)

Optimization Toolbox                                                                Version 6.3                        (R2013a)

Parallel Computing Toolbox                                                     Version 6.2                        (R2013a)

Partial Differential Equation Toolbox                                     Version 1.2                        (R2013a)

Phased Array System Toolbox                                                  Version 2.0                        (R2013a)

RF Toolbox                                                                                   Version 2.12                      (R2013a)

Real-Time Windows Target                                                      Version 4.2                        (R2013a)

Robust Control Toolbox                                                            Version 4.3                        (R2013a)

Signal Processing Toolbox                                                        Version 6.19                      (R2013a)

SimBiology                                                                                   Version 4.3                        (R2013a)

SimDriveline                                                                                 Version 2.4                        (R2013a)

SimElectronics                                                                             Version 2.3                        (R2013a)

SimEvents                                                                                     Version 4.3                        (R2013a)

SimHydraulics                                                                              Version 1.12                      (R2013a)

SimMechanics                                                                             Version 4.2                        (R2013a)

SimPowerSystems                                                        Version 5.8                        (R2013a)

SimRF                                                                                            Version 4.0                        (R2013a)

Simscape                                                                                      Version 3.9                        (R2013a)

Simulink 3D Animation                                                               Version 6.3                        (R2013a)

Simulink Code Inspector                                                            Version 1.3                        (R2013a)

Simulink Coder                                                                            Version 8.4                        (R2013a)

Simulink Control Design                                                            Version 3.7                        (R2013a)

Simulink Design Optimization                                                   Version 2.3                        (R2013a)

Simulink Design Verifier                                              Version 2.4                        (R2013a)

Simulink PLC Coder                                                                     Version 1.5                        (R2013a)

Simulink Report Generator                                                       Version 3.14                      (R2013a)

Simulink Verification and Validation                                       Version 3.5                       (R2013a)

Spreadsheet Link EX                                                                   Version 3.1.7                    (R2013a)

Stateflow                                                                                      Version 8.1                        (R2013a)

Statistics Toolbox                                                                       Version 8.2                        (R2013a)

Symbolic Math Toolbox                                                            Version 5.10                      (R2013a)

System Identification Toolbox                                                 Version 8.2                        (R2013a)

SystemTest                                                                                   Version 2.6.5                    (R2013a)

Trading Toolbox                                                                          Version 1.0                        (R2013a)

Vehicle Network Toolbox                                                         Version 2.0                        (R2013a)

Wavelet Toolbox                                                                        Version 4.11                      (R2013a)

xPC Target                                                                                    Version 5.4                        (R2013a)

xPC Target Embedded Option                                                  Version 5.4                        (R2013a)