Tagasiside kui tasu ja karistus?

   Mõtlemisülesanne

    • Kas õpilasi motiveerib paremini kaasa töötama tasulootus ja/või hirm karistuse ees? 
    • Kas on ka alternatiive välisele motiveerimisele?
    • Kuivõrd tegutsete ise tasulootuses või karistuse (santksioonide) hirmus? Kui motiveerituna end sellises olukorras tunnete?
    • Kui motiveerituna tunnete end siis, kui tegutsete omal algatusel mingi projektiga, mida ise oluliseks peate?

  Lisaülesanne

(inglise keele valdajatele)

Vaadake järgnevat videokokkuvõtet Alfie Kohni raamatust "Punished by rewards".
Võtke kokku selle põhiideed. Kas nõustute nende seisukohtadega või mitte? Miks?