Ploki kokkuvõte

Selle ploki materjalid omandanud õpetaja oskab

  • selgitada, milliseid eeliseid annab õppijate kaasamine hindamisprotsessi
  • kirjeldada eesmärkide tutvustamise, jagamise ja õppijate eesmärgistamisse kaasamise erinevusi
  • nimetada mõned praktilised võtted, mis aitavad õppijad kaastata eesmärkide jagamisse ja eesmärkide seadmisesse
  • nimetada mõned enese- ja kaaslasehindamine võtted

Loodame, et te ei piirdu nimetamise, selgitamise ja kirjeldamisega, vaid rakendate neid võtteid ka oma töös, oskate ja suudate tulemusi analüüsida ning enda ja oma õpilaste jaoks parima "paketi" kokku panna.

Loe lisaks!

Hindamismeetoditeid, mida saab edukalt kasutada enese- ja kaaslasehindamiseks, leiab raamatust "Õhinapõhine kool" (Feldschmidt, Türk 2013) ja raamatu "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine" 5.4 alapeatükis.