Pädevuste arengut toetavad kriteeriumid

  Mõtlemisülesanne

Eelmise alateema (jagatud edukriteeriumid) esitluse lõpul pakkusime välja rea oluliste pädevustega seotud õpiväljundeid (need on esitatud ka järgneval slaidil).

    • Kas olete kasutanud oma ainetunnis õppeülesandeid, milles on arvestatud mitme üldpädevuse arendamisega?
    • Kas olete neile välja töötanud ka edukriteeriumeid?
    • Millise õppeülesande võiks õppijatele pakkuda loetletud pädevuste arengu toetamiseks?

Kui õpite paaris või grupis, võiksite sel teemal korraldada ajurünnaku ja panna 5 minuti jooksul kirja nii palju ideid kui saate.

Järgnevalt üks näide õppeülesandest, mis toetab lõimitult erinevate pädevuste arengut ja mille hindamisel kasutatakse edukriteeriume.