Enesehindamise küsimustik

Tegemist on valikvastustega testiga

Seega tasub tagasisidesse suhtuda mõistliku ettevaatusega. Sageli on tegemist binaarsete "ei" või "jah" vastustega. Ükski küsimus pole aga konkreetne faktiküsimus, millele on olemas ainuõige ja absoluutselt vale vastus. Ehkki testi tagasisides näete osasid vastuseid roheliste ja teisi punastena, pole ükski vastus otseselt ja üheselt "vale".
Pigem näitavad "punased" vastused võimalikke arengukohti õppimist toetava hindamise kontekstis.

Täitmise aeg: 10 - 15 min

Järgnevat enesehindamise küsimustikku palume täita kaks korda.

Kursuse algul aitavad küsimused teil välja selgitada oma lähtepositsiooni.

Vastuste põhjal saate automaatset tagasisidet, mis aitab teil kursuse läbimiseks oma eesmärke seada – määratleda, milliste plokkide materjalidega olete juba eelnevalt hästi kursis ning milliste plokkide, teemade ja küsimustega on vaja rohkem tööd teha.

NB! Küsimustiku täitmine on anonüümne, mitte keegi Teie vastuseid ei näe (kui Te neid ise nt oma õpipartneri(te)ga või kursuse autoritega jagada ei soovi), nii et vastake julgelt ja ausalt!

Salvestage oma vastused (või printige välja) ja hoidke alles, et saaksite neid võrrelda kursuse lõpul antud vastustega!

Kuna küsimustik on alles arendusfaasis, jagage julgelt oma arvamus, saates oma kommentaarid, parandusideed jms aadressile maria.jurimae@ut.ee 

Kursuse lõpul saate enesehindamise küsimustiku abil tagasisidet selle kohta, mida olete kursusel õppinud.

Head vastamist!

Küsimuste arv:21
Avatud:alati
Tagasi liikumine:lubatud