Näiteid õppimist toetava hindamise pühiküsimuste kohta

Järgnevalt mõned näited selle kohta, kuidas erinevate ainete ja kooliastmete õpetajad hindamise põhiküsimuste alusel oma tööd on kavandanud

EESTI KEEL. Interpunktsioon (11. klass). Õpetaja Anneli

AJALUGU: Vanaaja 7 maailmaimet (6. klass). Õpetaja Ingrid

LOODUSÕPETUS: Rakkude uurimine (4. klass). Õpetaja Ade

KEHALINE KASVATUS: Koordinatsioonikombinatsioon. Õpetaja Ülle

Nende näidete kohta täpsemalt saate lugeda raamatu "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine" lisas.

Nagu näete - sellises kavandamises pole midagi keerulist ja paljude õpetajate jaoks pole see ka uus! Kui Teil on oma hea näide, mida olete valmis (nt siinsamas veebikursusel või õppimist toetava hindamise veebilehel) kolleegidega jagama, saatke see palun maria.jurimae@ut.ee !