Miks kaasata õppijaid hindamisse?

  Mõtlemisülesanne

Mõelge, millist kasu võiks sündida enese- ja kaaslasehindamisest:

    • õpetajale
    • õpilastele

Vaadake järgnevat videolõiku. Kas saite oma ideedele kinnitust? Kas saite ka mõne uue idee?

  Mõtlemisülesanne

Tooge välja mõned argumendid, miks on

    • õpetaja tagasiside parem kui kaaslase oma?
    • kaaslase tagasiside parem kui õpetaja oma?

Arutlege sel teemal ka oma kolleegidega. Aruteluks ideede saamiseks vaadake järgnevat videolõiku.