Miks just õppimist toetav hindamine?

  Mõtlemisülesanne

Õppimist toetavast hindamisest on saanud haridustrend mitmetes maades.

Kas oskate põhjendada miks? Millist kasu sellest loodetakse saada ja kellele?

Järgnevas lühivideos tutvustatakse õppimist toetava hindamise peamist lubadust ja mõningaid uuringuid, millel see põhineb.

Loe lisaks!

Õppimist toetava hindamise mõju-uuringutest on kirjutatud ka raamatu "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine" alapeatükis 4.2.