Kriteeriumipõhine tagasiside

Järgnevas videoesitluses tutvustatakse kriteeriumipõhise tagasiside kasutamise võimalusi õpilase vaatepunktist.
Tuuakse näide Šotimaa koolist.

Järgnevas videoesitluses tutvustatakse kriteeriumipõhise tagasiside kasutamise võimalusi õpetaja vaatepunktist.
Kasutatakse eelmise esitlusega (õpilase vaatepunkt) seotud näidet Šotimaalt.