Kas kõigile samad eesmärgid?

Õppe-eesmärkide üks oluline kvaliteeditunnus on jõukohasus – eesmärgid peaksid olema õppija jaoks saavutatavad ja pakkuma just parajat väljakutset.

  Mõtlemisülesanne

Kas riiklikes õppekavades sätestatud eesmärgid on kõikide õppijate jaoks jõukohased?

 

Oleneb, kuhu vaadata – kas ainekavade taotletavate õpitulemuste loenditesse või ainekavade ja õppekava üldossa.

Järgnevas videoesitluses vaadeldakse, miks riikliku õppekava ainekavades toodud õpitulemused hindamise alusena kõigile ei sobi.

Pädevused õppe sihina (strateegilise eesmärgina) on üsna üldsõnalised (puudu võib jääda konkreetsusest ja üheselt arusaadavusest). Nad annavad siiski kätte õppe sihi ja sobivad õppe kavandamise ja hindamise alusena väga erineva tasemega õpilaste arengu hindamiseks ja tagasisidestamiseks.