Hindamise põhiküsimused

Hindamisküsimusi saab sõnastada ka nii õpetaja kui õppija vaatepunktist. Õppimist toetava hindamise puhul on fookus eriti viimastel:

Hindamisküsimused õppijale

  Mõtlemisülesanne

Vaata joonisel esitatud küsimusi. Millistele neist on lihtne vastust leida? Millistele keeruline? Miks? 

Mida saab õpetaja teha, et aidata õppijal neile küsimustele vastata?

Järgnevas videoloengus tutvustatakse õppimist toetava hindamise kolme põhiküsimust erinevate õppeprotsessi osapoolte perpektiivist.

  Mõtlemisülesanne

Kavanda üks õppeülesanne  (õppeteema) nii, et mõtled Blacki ja Wiliami tabeli kõigile aspektidele. Kui see ülesanne tundub esialgu keeruline, siis võid selle juurde tagasi pöörduda kursuse lõpul.

Mõned näited eesti õpetajate sedalaadi kavadest leiab lisamaterjalidest.

Loe lisaks!

Hindamisega on seotud rida küsimusi, vastus ühele mõjutab vastust kõigile teistele.
Hindamisküsimuste ja nende vastuste üle on põhjalikumalt arutletud raamatu "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine" 3. peatükis.