Hindamine õppeprotsessi osana

Selle plokis võetakse eelnev materjal veelkord terviklikult kokku. Eneseanalüüsiülesannete ja näidete eesmärk on aidata teil teadvustada hindamist õppeprotsessi lahutamatu osana ning mitte klassikalises, "piitsa-prääniku" klassiruumis, vaid õppimist toetava hindamise kontekstis.

  Analüüsiülesanne

Vaadelge oma ainekava või töökava. Kui palju, kuidas ja kus on seal käsitletud hindamist?

Millal hindamine aset leiab, kas on mõeldud ka eelhindamisele ja protsessihindamisele?

Kuidas on omavahel seotud õppe- ja hindamismeetodid?

Kui õpite koos kolleegiga, siis tutvustage vastastikku oma analüüsi tulemusi ning otsige nii endale kui kaasõppijale ideid, kuidas kõiki õppekava komponente veelgi paremini (ja õppimist toetavamalt) omavahel seostada.