Heade õppe-eesmärkide tunnused

Head õppe-eesmärgid on

  • olulised
  • konkreetsed ja kõigile osapooltele (ka õppijatele!) arusaadavad
  • jõukohased, pakkudes samas õppijatele ka väljakutset

  Praktiline ülesanne

Selle teema praktiline ülesanne on vahelduse mõttes esmalt lugemisülesanne. Tutvuge raamatu "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine" 5.1 alapeatükiga, milles kirjeldatakse täpsemalt heade õppe-eesmärkide olulisi tunnuseid ning tuuakse ka näiteid meie koolipraktikast.

Mõelge läbi ning pange kirja oma järgmise teema õppega seonduvad eesmärgid.

Näidake neid paarilisele ning arutlege, kas need on olulised ja konkreetsed? Selgitaga kaaslasele, milliste andmete põhjal eeldate, et need on õppijatele jõukohased ning mida teete erivajadustega õpilastega. Arutlege ka, kas teie seatud eesmärgid praeguses sõnastuses on õppijatele mõistetavad ja kuidas tagada, et need oleksid kõigile õppijatele arusaadavad.