Eesmärkide "sõelumine"


  Mõtlemisülesanne

Mõelge ühele klassile, milles õpetate. Milline on teie kõige olulisem eesmärk

    • selles kooliastmel
    • sel õppeaastal
    • selles veerandis (perioodil, trimestril)
    • järgneva õppeteema raames?

Kui ühe konkreetse eesmärgi väljatoomine on keerukas, siis nimetage 3–5 eesmärki. Kui seegi on raske, siis võite välja tuua ka 7. Rohkem siiski mitte, sest suuremat eesmärkide hulka on väga raske korraga haarata.

Õppe-eesmärkide seast tuleb teha valik – ei meie ise ega ammugi õppijad ei suuda kõike korraga võrdselt tähele panna, väärtustada ja hinnata. Üheks võimaluseks on siin fookuse seadmine – pöörame korraga tähelepanu vaid teatud teadmiste, oskuste ja hoiakute arengule. Veelgi tähtsam on siiski üldine prioriteetide seadmine – eristame olulise ja ebaolulisest.

Järgnevas videoesitluses arutletaksegi selle üle, milline osa koolis õpitavast ja õpetatavast on oluline ja mille jaoks.