Õppijate kaasamise ohud

Kas me ikka julgeme kaasata õppijaid hindamisprotsessi?

   Mõtlemisülesanne

Milliseid ohte enese- ja kaaslasehindamine endaga kaasa tuua võib?

Kuidas neist ohtudest üle võiks saada?

Järgnev videoesitlus pakub nimetatud küsimustele vastuseid eri vaatenurkadest – mida enese- ja kaaslasehindamise kasutamine eeldab õpetajalt, mida õpilastelt, ning sisaldab soovitusi karide vältimiseks.