Õppimist toetav hindamine

Õppimist toetava hindamise materjalid aitavad orienteeruda selles laias ja kompleksses teemas.

Need toetuvad suuresti juba samade autorite poolt varem loodud eestikeelsetele materjalidele - õppimist toetava hindamise veebilehele ja kõrgkooliõpikule "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine", aga ka mitmetele teistele, peamiselt ingliskeelsetele allikatele.

Iga teema kohta leiate erinevaid materjale (tekstid, lühikesed videoloengud-slaidiesitlused, joonised/ seled, mõtlemisülesanded nii individuaalseks kui grupiaruteluks jne)

Enne kursusega alustamist

  • tutvuge palun õpijuhisega ninge valige seal pakutud eelülesande variantide seast endale sobiv
  • vastake enne alustamist enesehindamise küsimustikule ja salvestage saadud tulemused
  • koostage kursuse läbimiseks oma ajakava (või enda ja paarilise / meeskonna ajakava)